Hegnsloven, naboret og hævd

Der kan til tider opstå uenigheder med naboen om alt fra hans færden over din grund, et træ der skygger eller højden på hegnet. Jo tidligere man tager fat om problemet jo større er chancen for en mindelig løsning. Jeg kan rådgive om reglerne og medvirke til en fornuftig løsning for alle parter, inden det kører helt af sporet. Lykkes det ikke må sagen afgøres af retten eller hegnsynet, hvilket jeg også bistår med.

Hegnsloven

Hegnsloven berører stort set alle grundejere i Danmark, og det kan til tider være nødvendigt at bringe den i anvendelse, hvis man ikke kan blive enig med sin nabo om hegnet mellem jeres ejendomme. Dog skal man være opmærksom på, at Hegnloven ikke gælder i Københavns Kommune. Udgangspunktet om aftalefrihed gør det muligt at aftale stort set hvad som helt med sin nabo. Det er altid en god ide at lave en skriftlig aftale, inden man påbegynder ændringer af fælleshegnet.

Jeg kan rådgive om reglerne og bistå med at genskabe dialogen, hvis sagen er kørt i hårdknude. Er det ikke muligt at nå frem til en løsning, kan jeg være behjælpelig med at indbringe sagen for hegnsynet eller om nødvendigt domstolene.

Jeg har igennem flere år undervist i hegnsloven på Bendt Bergs kurser, der er førende indenfor hegnsloven. Bendt Berg er forfatter til bogen: Hegnsloven med kommentarer, 4. udgave, 2014. Se mere på hegnsloven.dk.

Naboret

Der er ikke lovgivet om generelle regler for naboretlige forhold. Derimod er der gennem retspraksis udviklet en række principper for hvilke retningslinier der gælder for gener der påføres naboen.

Overordnet set skal man uvise hensyn overfor naboen og man er forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der efter områdets karakter må anses for rimeligt. Med andre ord, må man tåle at naboen har den fulde råderet over sin grund og at det ikke kan undgås, at visse aktiviteter eller indretninger på den ene eller anden måde medfører gener for naboerne. I juridisk tale den naboretlige tålegrænse.

Det er i alle tilfælde en konkret vurdering og der vil være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et industri-, skov- eller boligområde.

Et problem der ofte giver anledning til uoverensstemmelser, er træer der skygger for solen eller vokser ind over skellet. Her vil man lægge vægt på området i sin helhed, om træerne er nye eller meget gamle og hvor meget de skygger i forhold til terrasser mv. Det har også betydning om træernes grene rækker ind over skellet.

Færdselsret og hævdsrettigheder

Mange steder opstår der konflikter når naboen i et eller andet omfang benytter din grund. Det kan eksempelvis være for at gå eller køre over grunden eller det kan være overtrædelse af byggelinier eller -højder. Det kan også dreje sig om bestemmelser, der begrænser din mulighed for selv at bestemme eksempelvis hvor højt du må bygge.

Det kan være berettiget, hvis naboen har fået lov i kraft af en servitutbestemmelse (en tinglyst aftale), eller fordi det har stået på i så mange år (typisk mere end 20 år), at der er opstået en hævdvunden ret til at fortsætte brugen.

Det kan være ganske vanskeligt at fortolke en servitutbestemmelse og vurdere om den dækker forholdet. Der er ligeledes mange betingelser der skal være opfyldt før man vinder hævd på en rettighed og betingelserne er forskeliige alt efter hvad for en type hævd der er tale om. Det er i alle tilfælde en konkret vurdering og der vil være forskel på, hvad man skal tåle i eksempelvis et industriområde cont. et boligområde.

Jeg har bred erfaring med denne type sager og kan bistå både med fortolkning af servitutter, vurdering af hævdsspørgsmål, forhandling/konfliktløsning med modparten og hvis det viser sig nødvendigt, at genenmføre en retssag.

Jeg har mange års erfaring med behandling af naboretlige problemerstillinger. Jeg fører lige nu en lang række sager om hegnsloven, skyggende træer, skel mv.

Sagerne vil ofte være dækket af retshjælpsforsikringen, hvilket jeg undersøger i forbindelse med opstart af sagen. Har du tegnet forsikring hos LB Forsikring eller et selskab der administreres af LB Forsikring, kan jeg desværre ikke varetage sagen med retshjælpsdækning.

Senest opdateret februar 2022

Kontakt UNOR Advokat

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Unor Advokat
Der opstod en fejl under forsøget på at sende din besked. Prøv igen senere.