Køb og salg af fast ejendom og andelsboliger

Hvad enten du skal købe eller sælge fast ejendom er det vigtig at alliere sig med en uafhængig rådgiver. Jeg har mange års erfaring med køb og salg af boliger og erhvervsejendomme og kan sikre at du ved hvad du køber.

Køb af fast ejendom: (køberrådgivning)

Når du har fundet drømmeboligen eller virksomhedens nye domicil eller har et par stykker i kiggerten, er det tid til at kontakte en advokat. Det er forskellige forhold der gør sig gældende, alt efter om det drejer sig om køb af hus, ejerlejlighed eller en erhvervsejendom.

Jeg gennemgår alle dokumenter og sikrer herudover blandt andet, at finansieringen er helt på plads, så du ikke står med en ubehagelig overraskelse, når der skal betales.

Almindeligvis starter opgaven, når ejendommen er fundet og der er opnået enighed om prisen. Jeg er naturligvis også behjælpelige med at vurdere og forhandle prisen hvis du ønsker det.

Hvad betaler du for?

Min rådgivning består overordnet af 3 dele:
1. Jeg gennemgår alle dokumenter for at sikre at alt er som det skal være og at der ikke mangler oplysninger af væsentlig betydning.
2. Vi holder et møde hvor jeg gennemgår handlen med udgangspunkt i dine forudsætninger og du har mulighed for at stille alle de spørgsmål du ønsker.
3. Jeg gennemfører den tekniske side af handlen og sikre at papirerne er i orden inden sælger får pengene frigivet.

Bemærk, at mange tilbyder at tinglyse skøde for dig til en billig pris, hvilket i praksis vil sige punkt 3. Det er punkt 1 og 2 der er af afgørende betydning for at du får den vare du har købt. Det er også her du har mulighed for at annullere handlen eller genforhandle prisen hvis dokumenterne viser noget andet end det du har forventet.

Pris:
Jeg oplyser altid et fast salær inden jeg går i gang, så du ved hvad det koster. Salæret ligger almindeligvis på 7.500 kr. + moms, i alt 9.375 kr. for en almindelig privat bolighandel. Hertil kommer tinglysningsafgiften og eventulle andre omkostninger.

Salg af fast ejendom: (sælgerrådgivning)

Har du selv fundet en køber, kan jeg hjælpe med at gennemfører handlen.

Min bistand består i at udarbejde en købsaftale, og sørge for at alle de nødvendige oplysninger og rapporter er til stede, så du som sælger er bedst muligt sikret. Jeg er behjælpelig med at indhente tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring hvis det er nødvendigt.

Prisen afhænger blandt andet af hvor mange oplysninger der skal indhentes, men ligger typisk mellem 10.000 og 20.000 kr. + moms.

Søg rådgivning – inden du skriver under

Når du er i gang med at købe en andelsbolig til en halv eller en hel mio. kr., er det måske en overvejelse værd, om ikke et lille beløb der sikrer den korrekte rådgivning, er investeringen værd.

Ejendomsmægleren er sælgers mand. Selvom du får mange oplysninger, skal du være opmærksom på, at mægleren ikke gennemgår dokumenterne med henblik på at rådgive dig. Mæglerens primære opgave er at få den bedst mulige pris til sælger.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke får uvildig rådgivning hverken fra andelsboligforeningens bestyrelse eller administrator. Oplysningerne skal naturligvis være rigtige, men de repræsenterer foreningen og dermed sælger. De har en interesse i at foreningen fremstår så god som muligt og vil derfor normalt ikke gøre opmærksom på problemer eller faldgrupper.

Uvildig rådgivning til fast pris

Jeg repræsenterer kun dig som køber og har ikke samarbejdsaftaler med hverken forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter eller andre. Jeg kan derfor tilbyde en rådgivning, der kun tager hensyn til dine interesser.

Markedet for andelsboliger har gennem de sidste år været igennem flere op- og nedture og det er i sagens natur svært at forudsige hvor det ender. Efter en periode med uafbrudte stigninger kom et brat fald med store konsekvenser for mange, der ville sælge på det forkerte tidspunkt. Situationen lige nu er lidt mere stabil, med stigende priser de fleste steder. Der er stadig store regionale forskelle på prisudviklingen og salgstiden.

Andelsboligtanken om en billig bolig, hvor man var fælles om at vedligeholde ejendommen, er efterhånden aftagende, og andelsboligerne ligner mere og mere ejerlejligheder. Der er dog den store forskel, at andelsboligforeningen ejer hele ejendommen, og derfor fortsat har langt større indflydelse på den enkelte lejligheds vedligeholdelsesniveau og forbedringer end det er tilfældet i ejerlejligheder. Man er underlagt fælles beslutninger og er samtidig i langt hører grad afhængig af andelsforeningens økonomiske situation. Dette er særlig relevant i de mange nystiftede andelsboligforeninger, der har købt ejendommen mens priserne var helt i top, og hvor flere er i reel fare for at gå konkurs. Det vil medføre, at det indbetalte indskud er tabt. Med andre ord har du tabt det, du har betalt for lejligheden. En anden væsentlig risiko er, at du i tiden op til en truende konkurs kan have meget svært ved at sælge andelslejligheden – også selvom du er villig til at give den væk. Du kan ikke slippe af med den høje månedlige udgift der skal betales til andelsboligforeningen og måske skal du samtidig betale på lån, du selv har optaget for at købe andelslejligheden.

Når det er sagt, er der selvfølgelig også fordele ved at købe en andelslejlighed. Priserne er som regel noget lavere end for ejerlejligheder og mange foreninger har også et godt fungerende fællesskab, der tager hånd om vedligeholdelsen af ejendommen og sociale tiltag. Mange ældre andelsboligforeninger har en særdeles god økonomi der giver plads til både løbende vedligeholdelse og forbedringer af ejendommen og her er der ikke grund til bekymring for andelsboligforeningens økonomi.

Når du skal vurdere økonomien ved køb af en andelsbolig, er det vigtigt at være opmærksom på hvilke lån der er i andelsboligforeningen. Er der store lån med rentetilpasning, er det eksempelvis nødvendigt at indregne væsentlige stigninger i boligydelsen i dit budget. Du må også tage stilling til, om der er risiko for at andelsboligforeningen kan gå konkurs, eller om boligydelsen kan stige så meget, at boligen bliver usælgelig.

Hvad får du

Jeg har flere års erfaring med rådgivning i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. Min rådgivning tager udgangspunkt i to forhold. For det første en gennemgang af dine forhold, hvor jeg rådgiver om de økonomiske forhold og den konkrete andelslejlighed og dermed sikrer at du får hvad du betaler for. Den anden del er en gennemgang af andelsboligforeningens forhold hvor jeg særligt har fokus på den økonomiske side og kan sikre at det er en sund andelsboligforening, eller at du i det mindste er klar over, hvilke risici der kan være forbundet med købet.

Senest opdateret februar 2022

Rådgivning af andelsboligforeningen og ejeren

Jeg kan også rådgive om andre tvister både som rådgiver for foreningen og for den enkelte ejer af en andelsbolig.

Har foreningen problemer med medlemmer, der enten ikke betaler andelsboligbidrag eller på anden måde misligholder sine forpligtelser, kan jeg sikre, at situationen håndteres professionelt, hvadenten det drejer sig om en kammeratlig samtale, en rykker, en advarsel eller i yderste konsekvens eksklusion af medlemmet.

Er du som ejer uenig med andelsboligforeningen, og føler du, at du løber panden mod en mur, kan jeg rådgive dig om dine rettigheder og om nødvendigt overtage kommunikationen med foreningen.

Kontakt UNOR Advokat

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Unor Advokat
Der opstod en fejl under forsøget på at sende din besked. Prøv igen senere.