Selskabsret og virksomhedsrådgivning

Erhvervsret

Jeg rådgiver både små og mellemstore virksomheder indenfor alle aspekter af virksomhedsdriften.

Start af virksomhed

Skal du starte ny virksomhed er det nødvendigt inden opstarten at beslutte hvilken selskabsform du skal vælge. Skal det være en personlig virksomhed under virksomhedsordningen, et interessentskab, et kommanditselskab eller skal du vælge et kapitalselskab i form af et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab et (A/S). Mange faktorer spiller ind i valget eksempelvis forventninger til omsætning, hvilken risiko du vil løbe, kapitalbehovet og om du skal skal være alene eller sammen med andre.

Alt dette kan være svært at gennemskue og samtidig er der typisk en lang række andre forhold, som du nok finder mere interessante at bruge din energi på. Jeg kan rådgive om hvilken selskabsform der vil passe bedst til dit behov.

Køb og salg af virksomhed

Overvejer du at købe eller sælge virksomhed er det en god ide at tage advokaten med på råd allerede tidligt i forløbet. Der er en lang række overvejelser og undersøgelser der er nødvendige ved køb af virksomhed og en lang række forholdsregler der er nødvendige at tage ved salg af virksomheden. Det drejer sig om alt lige fra prisen, indtjeningsmulighederne og virksomhedens økonomiske tilstand.

Skal I være flere om at eje virksomheden bistår jeg med udarbejdelse af vedtægter og ejeraftale, der regulerer virksomhedens forhold både udad og indadtil.

Personaleforhold

Jeg hjælper med at gennemgå ansættelseskontrakten og rådgiver om alle ansættelsesretlige forhold.

Står du overfor at skulle afskedige, eller om nødvendigt bortvise, en medarbejder, kan jeg sikre, at alt går rigtigt til, så du ikke risikerer en sag på halsen for uberettiget afskedigelse eller bortvisning. Jeg kan samtidig sikre, at forløbet bliver så skånsomt for alle parter som muligt.

Hvad gør du eksempelvis hvis en medarbejder oplyser at hun er gravid eller han venter barn? Jeg kan rådgive om hvilke rettigheder medarbejderen har, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvilke muligheder du har for løntilskud i barselsperioden mv.

Står du overfor at skulle ansætte en direktør, eller er du blevet tilbudt en direktørkontrakt kan jeg rådgive om de særlige problemstillinger der knytter sig til denne ansættelsesform. Eksempelvis skal du være opmærksom på, at du ikke er lovmæssigt beskyttet på samme måde som en lønmodtager, da der som udgangspunkt er aftalefrihed, om alle ansættelsesvilkår.

Kontrakter

Samarbejdsaftaler med kunder og leverandører kan være afgørende for virksomhedens succes. Jeg bistår både med gennemgang af konkrete enkeltstående aftaler, men hjælper også gerne med at udarbejde standard leveringsbetingelser mv.

Rekonstruktion

Kniber det med at betale regningerne eller er dele af driften underskudgivende kan det være nødvendigt at rekonstruere selskabet eller din personlige virksomhed.

Med de nye regler om rekonstruktion, der trådte i kraft den 1. april 2011 er det hensigten, at det i højere grad skal være muligt at rekonstruere virksomheden således at konkurs undgås.

Jeg rådgiver om muligheden for og forløbet af en rekonsttruktion og sammen gennemgår vi din virksomhed, for at vurdere, om en rekonstruktion er mulig.

Jo tidligere du er ude – jo større er chancen for en succesfuld rekonstruktion

Læs mere om rekonstruktion her: Rekonstruktion – chance for en ny start

Kontakt UNOR Advokat

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Unor Advokat
Der opstod en fejl under forsøget på at sende din besked. Prøv igen senere.