Skelforretning

Hvis der opstår tvivl om hvor skellet mellem 2 ejendomme løber, kan det være nødvendigt at få det fastlagt af en professionel.

Der er stor forskel på hvordan processen foregår, alt efter om man er eller bliver enig med naboen om skellets placering, eller om den ene part af den ene eller anden grund ikke vil anerkende skellets placering.

Det første man bør gøre er at undersøge om der findes skelpæle. De kan med tiden være blevet gemt under jorden. En skelpæl er enten en betonpæl der er afrundet på toppen eller en jernstang med et mærke foroven. Kan man ikke finde skelpælene kan man anmode en landinspektør om at opmåle og markere skellet. Hvis der er mulighed for det, bør det i almindelighed ske i samarbejde med naboen. Er der enighed om skellets placering efter skelpælene eller landinspektørens opmåling er sagen løst.

Skelerklæring

Viser skellet sig at være placeret anderledes end skelpælene eller landinspektørens opmåling og er der enighed herom, kan landinspektøren rette skellets placering, så det fremgår korrekt i tinglysningen og hos Geodatastyrelsen.

Er du uenig i skellets placering

Hvis du er uenig i skellets placering, hvad enten det er i henhold til fundne skelpæle eller landsinspektørens opmåling, og kan du ikke blive enig med naboen, er det en god ide at kontakte en advokat.

I så fald skal skellet fastlægges ved en skelforretning. Her vil landinspektøren fastlægge skellet efter at have foretaget opmålinger og hørt parternes bemærkninger til skellets placering. Landinspektørens afgørelse er bindende for grundejerne, medmindre sagen indbringes for byretten inden fristen på 4 uger.

Jeg har store erfaring med skelforretninger og reglerne for fastlæggelse af skellet og kan også bistår, hvis sagen skal indbringes for byretten. Jeg har ført en række sager ved domstolene om fastlæggelse af skel.

En skelforretning vil ofte være dækket af retshjælpsforsikringen, hvilket jeg undersøger i forbindelse med opstart af sagen. Har du tegnet forsikring hos LB Forsikring eller et selskab der administreres af LB Forsikring, kan jeg desværre ikke varetage sagen med retshjælpsdækning.

Senest opdateret februar 2022

Kontakt UNOR Advokat

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Unor Advokat
Der opstod en fejl under forsøget på at sende din besked. Prøv igen senere.