Arv, testamente og ægtepagter

Arveforhold

Mange mennesker lever i dag ikke i det traditionelle familieforhold med ægtefælle og børn gennem hele livet. Der er derfor mange situationer, hvor det kan være vanskeligt at holde rede i hvem der egentlig arver hvad, og hvordan man sikre at de rigtige får del i den arv man efterlader sig. Hvornår arver min samlever? – Jeg vil gerne begunstige mine “papbørn” – eller min søster skal arve mest da hun har brug for pengene og mine forældre har hvad de skal bruge.

Det kan derfor være nødvendigt at få gennemgået formueforholdene og få svar på, om alt er som det skal være. Jeg har stor erfaring med arveret og kan rådgive om lige netop din situation.

Kontakt mig på kontaktformularen nedenfor for en uforpligtende indledende samtale.

Testamenter

Jeg har stor erfaring med udarbejdelse af testamenter. Prisen for et testamente er almindeligvis 4.000 kr.+ moms. Herudover skal der betales 300 kr. i afgift ved underskrift hos notaren.

Når jeg bistår med udarbejdelse af testamenter, bruger jeg en del krafter på at spørge ind til dine ønsker for derigennem at finde frem til det præcise behov. Herefter er det vigtigt at afklare, om der er forhold der skal tages højde for og som måske kan være til hinder for dine ønsker. Det kan eksempelvis være i forhold til særbørn, håndtering af arveafgiften eller om arven skal være særeje.

Børnetestamente

Hvis du/I ønsker at bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn i tilfælde af at I dør inden de er voksne, kan man tilkendegive sine ønsker i et børnetestamente. Der er ikke egentlige formkrav, men for at være sikker på at det ikke bliver tilsidesat eller ikke bliver fundet, kan det være en god ide at oprette et egentligt testamente. Det kan også kombineres med andre bestemmelser, man måtte ønske at have med.

Det er Statsamtet der afgør hvem der får forældremyndigheden ud fra en konkret vurdering, så man kan ikke ved et børnetestamente sikre, at ens ønsker bliver opfyldt. Der skal dog være vægtige grunde til at tilsidesætte et sådant ønske, så medmindre at de valgte personer findes dikrete uengede til at varetage hvervet, vil ønsket som udgangspunkt blive fulgt.

Ægtepagter

Når man har indgået ægteskab er udgangspunktet ved skilsmisse og død, at man deler ligeligt. Det gælder dog ikke gæld. Ønsker man at ændre dette udgangspunkt skal der oprettes en ægtepagt. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den ene medbringer store aktiver i ægteskabet eller har en meget stor gæld.

Prisen for min bistand med udarbejdelse af en ægtepagt er almindeligvis 3.000 kr. + moms. Hertil kommer 1.660 kr. i afgift til staten ved tinglysning.

Man kan som ægtefæller ubegrænset give gaver til den anden uden at betale gaveafgift. Hvis man derved ønsker at overføre ejerskabet af en konkret genstand af en vis værdi, fra den ene til den anden ægtefælle kræver det, at der oprettes en ægtepagt, hvis dispositionen skal være beskyttet mod giverens kreditorer.

Senest opdageret 1. juli 2017

Kontakt UNOR Advokat

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage snarest muligt.
Med venlig hilsen
Unor Advokat
Der opstod en fejl under forsøget på at sende din besked. Prøv igen senere.